Mida Proovikivi annab?

Eluline, huvitav, motiveeriv õpe, professionaalne areng, koostöö kogukonnaga, tulevikuoskused jne

Proovikivi eesmärk ja visioon

Proovikivi eesmärk on kaasata kogu haridussektor (formaal- ja mitteformaal) suuremal määral positiivsete muutuste loomisse meie ühiskonnas ja samal ajal muuta õppimine veelgi praktilisemaks, elulisemaks ja motiveerivamaks.

Selleks pakub Proovikivi:

 • päriselulisi “väljakutseid” koostöös partneritega (MTÜd, KOVid, ettevõtted jt)
 • professionaalse arengu võimalust koostöös Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskuse ning EDUlabs algatusega
 • peatselt veebiplatvormi, mille eesmärk on tuua erinevad ühiskonna osapooled kokku ühiste arengueesmärkide (nt. KAEd ja EE2035) ümber, et koos õppida ja luua muutusi

On oluline, et lapsed ja noored on maast madalast osa meie kogukondades, riigis ning maailmas toimuvast – muidugi neile eakohasel ja toestatud viisil. Ettevõtlik ning osavõtlik saab olla igaüks hoolimata oma akadeemilisest võimekusest või sotsiaalsest staatusest. Oskusi nagu koostöö, kriitiline mõtlemine ning ettevõtlikkus hindavad ka tööandjad.

Muutuste loomine on meie ühine “proovikivi” ja seetõttu ootame Sind programmis kaasa lööma!

Miks projektipõhine õpe?

Oleme fookusesse võtnud projektipõhise õppe.

On uuritud, et projektipõhine õpe, mille keskmes on päriselulised väljakutsed:

 • motiveerib ja muudab õppimise tähenduslikuks
 • aitab arendada 21. saj. oskusi nagu koostöö, kriitiline mõtlemine, ettevõtlikkus ja sotsiaalsed pädevused
 • mõjub hästi õpitulemustele, ka nn. nõrgematele õpilastele
 • avaldab positiivset mõju kaasatud kogukonnale

See ongi ‘nüüdisaegse õpikäsituse’ rakendamine (vt. Eesti Haridusvaldkonna Arengukava 2020-2035).

Meie kogemusel saab sellist projektipõhist õpet läbi viia väga erinevates ainetes – inglise keeles ja teistes võõrkeeltes, bioloogias, geograafias jt ainetes. Eriti sobib see aga ettevõtluse või ettevõtlikkuse ainesse, ühiskonnaõpetusse, projektijuhtimise ainete konteksti.

Loe õpetajate kogemuste kohta:

Head materjali Edutopia lehelt:

Väljakutsed pakuvad ainest ka loovtöödeks, uurimustöödeks ja teiste õpitegevusteks!

Projektipõhine õpe pole ainus viis, kuidas Proovikivis kaasa lüüa. Kasuta väljakutseid erinevate õpitegevuste läbiviimiseks.

Näiteks:

 • Loovtööd
 • Uurimustööd
 • Õpilasfirmad
 • Debatt / väitlus
 • Kunstiprojektid (nt. kunstitunnis plakati tegemine kliima teemal)
 • Ülesanded (nt. matemaatika tunnis statistiliste andmeanalüüsi tegemine väljarände kohta)
 • Jne.

Pilootprogrammis osalenud õpilased on öelnud

“Fakt, et asjal võib olla tulemus, motiveeris meid väga. Õppimine selle juures oli lihtsalt üks lisaväärtus selle taga.”

 

“See pani mind tundma, et saame midagi koolikogukonnas muuta ja mitte ainult läbi kooli nõukogu.”

Kuidas ma saan liituda?

1. variant - kasuta Proovikivi väljakutseid ja materjale iseseisvalt

 • Kasuta Proovikivi väljakutseid ja materjale iseseisvalt õppetöö või noorsootöö raames.
 • Tule osalema Proovikivi üritustel – selleks jälgi meie kodulehte ja Facebooki või liitu uudiskirjaga siin. Uudiskirja saadame hetkel välja u. 1-2 korda aastas ning lisaks anname aeg-ajal teada, kui midagi uut või põnevat on toimumas.

2. variant - tule Proovikivi innovatsioonilaborisse

 • Tule osalema Proovikivi innovatsioonilaborisse! Innovatsioonilabor on ametlik täienduskoolitus, mis annab võimaluse kohtuda teiste õpetajate, huvijuhtide ja noorsootöötajatega, kes soovivad end arendada projektipõhise õppe rakendamisel, oma praktikat analüüsida ja ka ise kogukonda panustada (mentordada kolleege, luua uusi pedagoogilisi materjale jne). Loe lisa all.

3. variant - telli Proovikivi mini-koolitusi või nõustamist oma asutusse

Proovikivi pakub tasulisi mini-koolitusi – saad võtta ühe või panna kokku paketi mitmest erinevast. Hetkel on võimalik koolitusi tellida oma asutusse uueks õppeaastaks. Koolitusi on võimalik tellida erinevatel teemadel. Loe lisa allpool.

Projektipõhine õpe ja üldpädevused

Nr.Koolituse nimiSisuKestvusHind
1Projektipõhise õppe ABC ning Proovikivi väljakutsete rakendamine õppetöösMis on projektipõhine õpe, kuidas seda ellu viia ja mis on juhendaja roll, mis on oluline meeles pidada ja potentsiaalsed ohukohad, kuidas kasutada Proovikivi väljakutseid (kuidas väljakutsed toimivad ja erinevad näited)1,5h - 3h või vastavalt kokkuleppele100-200€
2Uurimispädevuste toetamineKüsimustikud, intervjuud, andmeanalüüs jms. Suunatud õpilastele, aga võib ka õpetajatele eesmärgiga toetada õpilaste uurimispädevuste kasvu. 2x45 min100€
3Suhtluspädevuse ja meeskonnatöö toetamine + läbirääkimine/konflikti lahendamine/dialoogMeeskonna toimimine, etapid, rollid, konflikti lahendamine. Suunatud eelkõige õpilastele/noortele. 2x45 min100€
3Probleemilahendusoskuse ja loovuse toetamine - disainmõtlemise tööriistadKuidas lahendada komplekseid probleeme, eriti ühiskondlikke probleeme, millega mitmed Proovikivi väljakutsed tegelevad? Õpime kasutama disainmõtlemist ja kasutame vastavaid tööriistu. Töötuba sobib õpilastele/noortele kui ka õpetajatele/juhendajatele.erinevad variandid100€
4Uuriv õpetaja = paremad õpitulemusedMillist infot ja kuidas saab õpetaja enda ja õpilaste tegevuste kohta salvestada, seda analüüsida ja tulemuste põhjal otsuseid teha? Koolimeeskonna puhul andmetiimi kontseptsiooni tutvustus.2x45 min100€
5Õpilaste õpipädevuse ja eneseteadlikkuse arendamine SOLO-refleksioonigaÕpilaste eneserefleksioon avaldab positiivset mõju nii õpetajatele kui õpilastele endile, mistõttu on reflekteerivad ülesanded lisatud õppekavadesse. Koolitus annab tööriistad ja juhendi läbi viia õpilaste eneserefleksiooni ainetundides. Refleksiooni tööriist tugineb SOLO taksonoomial ja aitab mõtestada, mida parasjagu õpitakse, kuidas õppimine läheb ja milline on arusaamine ning aitab seada eesmärke, kuidas tulevikus veelgi tõhusamalt õppida. Lisaks refleksiooni vormile (saadaval nii paberil kui elektrooniline vorm) on paketis ka õpilastele mõeldud poster (A2) ja õpetajale informeeriv juhend. Koolituse käigus tutvuvad õpetajad SOLO taksonoomiaga, kuidas vormi tundides kasutada ja kuidas tulemusi jälgida ja kasutada.1,5 h100

 

Ettevõtlus

NrKoolituse nimiSisuKestvusHind
7 ARingmajanduse ärimudelÄrimudeli loomine lähtudes kolmest perspektiivist - keskkondlik, sotsiaalne ja majanduslik1,5h100€
7 BToote ümberdisainimine keskkonnasõbralikuksToote ümberdisainimine lähtudes ringmajanduse põhimõtetest.1,5h100€
7 CRepair CaféTaaskasuta, paranda, renoveeri, taastooda - toote lammutamine ja kokku panemine1,5h100€
7 DJoint Venture DesignKuidas erinevad organisatsioonid saaksid koostöös laiendada ringlust, kasutades selleks oma tugevaid ja nõrku külgi?1,5h100€
7 CToote teekonna kaardistamineKust toode tuleb ja kuidas ta meini jõuab? Millega ta oma teekonnal kokku puutub ja mis mõju ta oma liikumisega keskkonnale, inimestele avaldab?1,5h100€
7 DRingmajandus õppetöösseMis on ringmajandus ja kuidas seda õppetöösse integreerida. See töötuba on eelkõige õpetajatele suunatud.1h60€

Koolitused ja teenused

Meie teenused

Proovikivi pakub koolitusi ja konsultatsiooni õppeasutustele ja haridustöötajatele (õpetajad, huvijuhid jt), kes soovivad rakendada projektipõhist õpet või muul viisil kasutada Proovikivi väljakutseid, et arendada õpilastes/noortes nn. 21. sajandi oskusi nagu koostöö, ettevõtlikkus, probleemilahendus- ja suhtlemisoskus ning arusaam kestlikust arengust.

Oma lähenemises pöörame suurt tähelepanu juhendajate professionaalsele arengule (enda praktika analüüs, koostöö kolleegidega, innovatsioon ja koosloome). Meie visioon on kasvatada praktikuid, kes on julged katsetama, õppima läbi vigade ning panustama kogukonda.

Tutvu meie koolitustega all ning küsimuste korral võta julgelt ühendust!

Innovatsioonilabor

Proovikivi innovatsioonilabor on osa Tallinna Ülikooli EDUlabs mudeli arendustööst. Selle raames lõimime uurimuslikku lähenemist, täienduskoolitust ning meetodi ja materjalide koosloomet õpetajatega.

Innovatsioonilaboris pakume sulle:

 • professionaalse arengu võimalust: koolitust, mentorlust ja koos-õppivat kogukonda
 • toetust projektipõhise õppe rakendamisel
 • pedagoogilisi vahendeid (ja võimalust nende arendamisse panustada)
 • oma praktika uurimise kogemust
 • täienduskoolituse läbinutele tunnistus

1. Kellele innovatsioonilabor sobib?

Laborisse ootame kõiki õpetajaid, huvijuhte, aga ka muuseumipedagooge ja julgeid noorsootöötajaid, kes soovivad projektipõhist õpet rakendada ja soovivad seda teha koostöises kogukonnas ning enda praktikat reflekteerides. Noorsootöötajaid ja muuseumipedagooge julgustame eriliselt tegema õpetajatega koostööd tegema, et formaalse ja mitteformaalset õppimist lõimida. Julgustame asutustest liituma meeskondi, st. rohkem kui ühte osalejat, kuna nii saab teha kolleegiga koostööd.

2. Millal innovatsioonilabor toimub?

2021-2022 õppeaastal on taas plaanis korraldada kaks koolitustsüklit, esimene algusega 27. august ja teine algusega jaanuaris. Seejuures jätame võimaluse paindlikult läbida innovatsioonilabor terve õppeaasta jooksul. Näeme, et mitmed juhendajad vajavad aega, et projektipõhist õpet ja erinevaid uusi vahendeid rakendada ning seetõttu võib aastane või isegi pikem programm olla Sulle just parim. Innovatsioonilaboris ei ole oluline, kui kiiresti Sa midagi teed, vaid Sinu ja Su õpilaste/noorte areng. 🙂

3. Kui tihti kohtume?

Oleme enamasti kohtunud kord kuus. Kuupäevad lepime grupiga igal korral täpsemalt kokku. Koolituspäevade vahele jäävad kohtumised oma koosloome / mentorgrupiga ning iseseisvad tegevused (projektipõhise õppe rakendamine ning oma praktika jälgimine).

4. Kas osaleda saab ka distantsilt?

Jah, osaleda saab ka distantsilt Zoomi vahendusel. Kui olukord võimaldab, siis pakume hübriid-kursust ehk kombineerime veebivahendusel ja füüsiliselt koheapeal Tallinna Ülikoolis osalemist.

5. Kui suur on töömaht ja mis on tunnistuse saamise tingimused?

Ajaline maht: kontaktõpe – 38 h, iseseisev õpe – 26 h, kokku 2 EAPd.

Lõpetajad saavad Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskuse täienduskoolituse tunnistuse järgmistel tingimustel:
OSALEMINE KOHTUMISTEL – 75% ulatuses
ISESEISEV TÖÖ – GTL projektipõhise õppe rakendamine, iseseisvate tööde tegemine ja nende kajastamine portfoolios
GRUPITÖÖ / KOOSLOOME – koosloodud pedagoogiline vahend/tööriist, selle esitlemine, grupikohtumistel osalemine
PANUS KOGUKONDA – ühe projektipäeva/koolituse läbiviimine kolleegidele, kogemusloo/artikli kirjutamine vms.

6. Mida mõtleme koosloome all?

Koosloome on see osa innovatsioonilaborist, kus koos väiksema grupiga saab ise luua või panustada mõne metoodika, metoodilise aspekti, õppematerjali või vahendi loomisse. Eelmisel õppeaastal olid koosloomegrupid seotud Tallinna Ülikooli tudengite magistritöödega ning teemadeks olid:

 • õpetaja kui uurija – grupp katsetas uuriva õpetaja vahendeid ja reflekteeris oma kogemust
 • disainmõtlemise vahendite loomine, et toetada projektipõhise õppe protsessi
 • SOLO-refleksiooni meetodi ja materjalide edasiarendus, eriliselt fookusega õpiraskustega õpilastele

Koosloome eesmärk on luua midagi uut, mis lisab projektipõhisele õppele ja/või enda professionaalsele arengule lisaväärtust.

Vaata 2020-2021 õppeaasta tudengite loodud video:

7. Kust saada lisainfot ja kuidas registreerida?

Koolituse ülevaatlik dokument

Küsimuste korral võta ühendust koolitusjuhtide Anu Tammelehe (tammele@tlu.ee) või Merike Saarega (merike.saar@tlu.ee).

Koolitused ja töötoad

Pakume erinevaid koolitusi ja töötubasid ning oleme valmis neid tulema läbi viima ka kooli kohapeale. Teemad:

 • õpilaste uurimispädevuste toetamine (küsimustikud, intervjuud, andmeanalüüs jms);
 • Proovikivi väljakutsete-põhised & temaatilised töötoad (viivad läbi tudengid, eksperdid);
 • projektipõhise õppe ABC ning Proovikivi väljakutsete rakendamine õppetöös;
 • uuriva õpetaja hoiaku kujundamine;
 • ettevõtlus(õpe), mis muudab maailma (erinevad koolitused);
 • eetika-töötoad erinevate fookustega (koo, töö, küber-eetika jms);
 • muu vastavalt õpetajate soovile ja probleemidele/teemadele.

Koolitused on sümboolse tasu eest või vastavalt kokkuleppele – vaata lisa siit. Oleme avatud kuulama kõiki teie soove! Võta meiega ühendust aadressil tammele@tlu.ee.

Küsimuste korral aitavad teid:

Anu Tammeleht tammele(ät)tlu.ee ja Merike Saar merike.saar(ät)tlu.ee

Kui osaled, lisa end Proovikivi juhendajate kaardile!

Made with Padlet