Mida Proovikivi annab?

ÕPETAJALE

 • Mõtestatud ja motiveeriv õppimine õpilase jaoks
 • Tulevikuoskused, ainetevahelised seosed
 • Erinevad võimalused: projektipõhine õpe (PjBL), loovtööd, uurimistööd jms.
 • Professionaalne areng

KOOLIJUHILE

 • Õpilaste mitmekülgne areng
 • Koostöine õppimine nii õpetajatel kui õpilastel
 • Sidemed kogukonnaga
 • Teaduspõhine lähenemine
 • Haridusstrateegia ja õppekava täitmine põneval viisil

NOORTEJUHILE

 • Lisavõimalus noorte omaalgatusprojektideks
 • Võimalus jõuda rohkemate noorte ja organisatsioonideni
 • Formaalse ja mitteformaalse hariduse lõimimine
 • Panus kestliku arengu eesmärkidesse

Proovikivi kiri Sinule

Hea õpetaja, koolijuht ja noorsootöötaja

Proovikivi üks suuri eesmärke on kaasata kogu haridussektor (formaal- ja mitteformaal) suuremal määral meie ühise tuleviku loomisse ja samal ajal muuta õppimine veelgi praktilisemaks, elulisemaks ja motiveerivamaks.

Selleks pakub Proovikivi nii päriselulisi “väljakutseid” koostöös partneritega (MTÜd, KOVid, ettevõtted jt) kui ka professionaalse arengu võimalust koostöös Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskuse ning EDUlabs algatusega. Lisaks on Proovikivi meeskond loomas veebiplatvormi, mille eesmärk on tuua erinevad ühiskonna osapooled kokku ühiste arengueesmärkide (nt. KAEd ja EE2035) ümber, et näidata, millist mõju me koos loome.

On oluline, et lapsed ja noored on maast madalast osa meie kogukondades, riigis ning maailmas toimuvast – muidugi neile eakohasel ja toestatud viisil. Vaid nii tekib noortel teadmine, et nende hääl ja nende ideed loevad. Ettevõtlik ning osavõtlik saab olla igaüks hoolimata oma akadeemilisest võimekusest või sotsiaalsest staatusest. Oskusi nagu koostöö, kriitiline mõtlemine ning ettevõtlikkus hindavad kõik tööandjad.

Muutuste loomine on meie ühine “proovikivi” ja seetõttu ootame sind, sinu organisatsiooni ja kolleege algaval õppeaastal programmis kaasa lööma – koos õppima, materjale, väljakutseid ja veebiplatvormi looma.

Ootusärevalt,

Proovikivi meeskond

Miks projektipõhine õpe?

Projektipõhine õpe, mille keskmes on päriselulised väljakutsed:

 • motiveerib ja muudab õppimise tähenduslikuks
 • aitab arendada 21. saj. oskusi nagu koostöö, kriitiline mõtlemine, ettevõtlikkus ja sotsiaalsed pädevused
 • mõjub hästi õpitulemustele, ka nn. nõrgematele õpilastele
 • avaldab positiivset mõju kaasatud kogukonnale

See ongi ‘nüüdisaegse õpikäsituse’ rakendamine (vt. Eesti Haridusvaldkonna Arengukava 2020-2035).

Meie kogemusel saab sellist projektipõhist õpet läbi viia väga erinevates ainetes – inglise keeles ja teistes võõrkeeltes, bioloogias, geograafias jt ainetes. Eriti sobib see aga ettevõtluse või ettevõtlikkuse ainesse, ühiskonnaõpetusse, projektijuhtimise ainete konteksti.

Loe õpetajate kogemuste kohta:

Head materjali Edutopia lehelt:

Pilootprogrammis osalenud õpilased on öelnud

“Fakt, et asjal võib olla tulemus, motiveeris meid väga. Õppimine selle juures oli lihtsalt üks lisaväärtus selle taga.”

 

“See pani mind tundma, et saame midagi koolikogukonnas muuta ja mitte ainult läbi kooli nõukogu.”

Osale loovtööde, uurimustööde ja teiste õpitegevustega Proovikivi väljakutsetes!

Projektipõhine õpe pole ainus viis, kuidas Proovikivis kaasa lüüa. Kasuta väljakutseid erinevate õpitegevuste läbiviimiseks.

Näiteks:

 • Loovtööd
 • Uurimustööd
 • Õpilasfirmad
 • Debatt / väitlus
 • Kunstiprojektid (nt. kunstitunnis plakati tegemine kliima teemal)
 • Ülesanded (nt. matemaatika tunnis statistiliste andmeanalüüsi tegemine väljarände kohta)
 • Jne.

Kuidas ma saan liituda?

Made with Padlet

Koolitused ja innovatsioonilabor

Proovikivi innovatsioonilabor on osa Tallinna Ülikooli EDUlabs pilootprojektist. Selle raames lõimime uurimuslikku lähenemist, täienduskoolitust ning meetodi ja materjalide koosloomet õpetajatega.

Innovatsioonilaboris pakume sulle:

 • professionaalse arengu võimalust: koolitust, mentorlust ja koos-õppivat kogukonda
 • toetust projektipõhise õppe rakendamisel
 • pedagoogilisi vahendeid (ja võimalust nende arendamisse panustada)
 • koosloome ja oma praktika uurimise kogemust
 • täienduskoolituse läbinutele tunnistus

Noorsootöötajaid ootame samuti Proovikivi raames noortega projekte tegema. Huvi korral võib liituda innovatsioonilaboriga, kus katsetame, kuidas noorsootöötajad ning õpetajad projektide raames noori koostöös saaksid toetada (formaalse ja mitteformaalse õppe lõiming).

Sel õppeaastal toimub kaks koolitustsüklit – esimene algab 3. oktoober 2020 ja teine 21. jaanuar 2021.

VAATA JAANUARIS 2021 ALGAVA KOOLITUSE PLAANI ja REGISTREERI SIIN.

Vaata tudengite tehtud videot innovatsioonilabori kohta:

Telli töötuba või koolitus oma asutusse

Lisaks innovatsioonilaborile pakume ka teisi koolitusi ja töötubasid ning oleme valmis neid tulema läbi viima ka kooli kohapeale.

Mida pakume:

 • õpilaste uurimispädevuste toetamine (küsimustikud, intervjuud, andmeanalüüs jms);
 • Proovikivi väljakutsete-põhised & temaatilised töötoad (viivad läbi tudengid, eksperdid);
 • projektipõhise õppe ABC ning Proovikivi väljakutsete rakendamine õppetöös;
 • uuriva õpetaja hoiaku kujundamine;
 • muu vastavalt õpetajate soovile ja probleemidele/teemadele.

Need koolitused on sümboolse tasu eest vastavalt kokkuleppele.

Oleme avatud kuulama kõiki teie soove! Võta meiega ühendust aadressil tammele@tlu.ee.

 

Soovitame ka meie partnerite koolitusi:

Materjale (uuendamisel)

Küsimuste korral aitavad teid:

Anu Tammeleht tammele(ät)tlu.ee ja Merike Saar merike.saar(ät)tlu.ee