Eluline, huvitav, motiveeriv õpe, professionaalne areng, koostöö kogukonnaga, tulevikuoskused jne

Miks kaasa lüüa?

Mis on Proovikivi? Vana-Vigala Põhikooli noored ja õpetaja seletavad oma sõnadega.

Proovikivi eesmärk ja visioon

Proovikivi eesmärk on kaasata kogu haridussektor (formaal- ja mitteformaal) suuremal määral positiivsete muutuste loomisse meie ühiskonnas ja samal ajal muuta õppimine veelgi praktilisemaks, elulisemaks ja motiveerivamaks.

Selleks pakub Proovikivi:

 • päriselulisi “väljakutseid” koostöös partneritega (MTÜd, KOVid, ettevõtted jt)
 • professionaalse arengu võimalust koostöös Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskuse ning EDUlabs algatusega
 • peatselt veebiplatvormi, mille eesmärk on tuua erinevad ühiskonna osapooled kokku ühiste arengueesmärkide (nt. KAEd ja EE2035) ümber, et koos õppida ja luua muutusi

On oluline, et lapsed ja noored on maast madalast osa meie kogukondades, riigis ning maailmas toimuvast – muidugi neile eakohasel ja toestatud viisil. Ettevõtlik ning osavõtlik saab olla igaüks hoolimata oma akadeemilisest võimekusest või sotsiaalsest staatusest. Oskusi nagu koostöö, kriitiline mõtlemine ning ettevõtlikkus hindavad ka tööandjad.

Muutuste loomine on meie ühine “proovikivi” ja seetõttu ootame Sind programmis kaasa lööma!

Miks projektipõhine ja väljakutsepõhine õpe?

On uuritud, et projektipõhine õpe, mille keskmes on päriselulised väljakutsed:

 • motiveerib ja muudab õppimise tähenduslikuks
 • aitab arendada 21. saj. oskusi nagu koostöö, kriitiline mõtlemine, ettevõtlikkus ja sotsiaalsed pädevused
 • mõjub hästi õpitulemustele, ka nn. nõrgematele õpilastele
 • avaldab positiivset mõju kaasatud kogukonnale

See ongi ‘nüüdisaegse õpikäsituse’ rakendamine (vt. Eesti Haridusvaldkonna Arengukava 2020-2035).

Meie kogemusel saab sellist projektipõhist õpet läbi viia väga erinevates ainetes – inglise keeles ja teistes võõrkeeltes, bioloogias, geograafias jt ainetes. Eriti sobib see aga ettevõtluse või ettevõtlikkuse ainesse, ühiskonnaõpetusse, projektijuhtimise ainete konteksti.

Loe õpetajate kogemuste kohta:

Head materjali Edutopia lehelt:

Väljakutsed pakuvad ainest ka loovtöödeks, uurimustöödeks ja teisteks õpitegevusteks!

Projektipõhine õpe pole ainus viis, kuidas Proovikivis kaasa lüüa. Kasuta väljakutseid erinevate õpitegevuste läbiviimiseks.

Näiteks:

 • Loovtööd
 • Uurimustööd
 • Õpilasfirmad
 • Debatt / väitlus
 • Kunstiprojektid (nt kunstitunnis plakati tegemine kliima teemal)
 • Ülesanded (nt matemaatika tunnis statistiliste andmeanalüüsi tegemine väljarände kohta)
 • Jne.

Pilootprogrammis osalenud õpilased on öelnud

“Fakt, et asjal võib olla tulemus, motiveeris meid väga. Õppimine selle juures oli lihtsalt üks lisaväärtus selle taga.”

 

“See pani mind tundma, et saame midagi koolikogukonnas muuta ja mitte ainult läbi kooli nõukogu.”

Kuidas osaleda?

1. variant - kasuta Proovikivi väljakutseid ja materjale iseseisvalt

 • Kasuta Proovikivi väljakutseid ja materjale iseseisvalt õppetöö või noorsootöö raames.
 • Tule osalema Proovikivi üritustel – selleks jälgi meie kodulehte ja Facebooki või liitu uudiskirjaga siin. Uudiskirja saadame hetkel välja 1-2 korda aastas ning lisaks anname aeg-ajal teada, kui midagi uut või põnevat on toimumas.

2. variant - tule Proovikivi innovatsioonilaborisse

—- NB! Proovikiivi innovatsioonilabor on hetkel pausil! Oleme arendamas veebipõhist keskkonda, et tulevikus innovatsioonilaborit toetada. Loodame teile sellest juba peatselt teada anda! —-

Tule osalema Proovikivi innovatsioonilaborisse! Innovatsioonilabor on täienduskoolitus, mis annab võimaluse kohtuda teiste õpetajate, huvijuhtide ja noorsootöötajatega, kes soovivad end arendada projektipõhise õppe rakendamisel, oma praktikat analüüsida ja ka ise kogukonda panustada (mentordada kolleege, luua uusi pedagoogilisi materjale jne). Loe lisa siit.

3. variant - telli Proovikivi lühikoolitusi või nõustamist oma asutusse

Proovikivi pakub tasulisi lühikoolitusi – saad võtta ühe või panna kokku paketi mitmest erinevast. Koolitusi on võimalik tellida erinevatel teemadel. Loe lisa siit.

Mis on projektipõhine õpe ja kuidas seda läbi viia?

Projektipõhine õpe - ülevaade meetodist

Põhjalikuma ülevaate saad õpetaja käsiraamatust.

Kui soovid on võimalus läbi proovida Proovikivi mini-projekt, vajaliku info ja materjalid leiad siit.

Portfoolio aitab sul projektipõhist õpet planeerida ning oma kogemust analüüsida. Portfoolio proovikivi projektiks leiad siit.

Video, mis tutvustab lähemalt, mis on projektipõhine õpe.

 

GTL ehk “glokaalselt transformatiivne” projektipõhine õppimine – eesmärgiks on muutuse loomine nii õppijas, õpetajas kui ka kogukonnas/ühiskonnas.

Loe lisa: GTL meetod

Projektipõhise õppe faasid

Iga faasi etapi järel võta aega, et koos õpilastega arutada, kuidas neil läheb.

Projektipõhine õpe ja koolidemokraatia (sh. kaasav eelarvestamine)

Projektipõhist õpet saab integreerida koolidemokraatia arendamise ning kaasava eelarvestamisega.

 • Kaasa õpilasi oma koolikogukonna ja õppekava arendusse läbi projektipõhise õppe: leidke koolis/klassis/ainekavas murekohad või arenguvajadused, uurige probleemi tagamaid, genereerige ideid, looge projektikavand ja viige projekt ellu.
 • Soovi korral korraldage hääletus, et välja selgitada parimad ideed või teha otsus, kuidas kooli eelarvet kasutatakse.

Kaasva eelarvestamise käsiraamat ja inspireerivad näited koolidelt:

https://transparency.ee/publikatsioonid/kaasav-eelarvestamine-kasiraamat-koolidele 

https://kaasavkool.rahvaalgatus.ee/

Üldpädevuste arendamine

Projektipõhise õppe käigus arenevad mitmed üldpädevused nagu näiteks sotsiaalsed pädevused (suhtlemine, koostöö, konfliktide lahendamine jms), ettevõtlikkus (initsiatiivi võtmine, loov probleemide lahendamine, projekti planeerimine jms), kodanikupädevused (ühiskonna ja kogukonna arengute mõtestamine, kriitiline mõtlemine, kohaliku-globaalse seostamine, enda rolli teadvustamine) jne.

Koos ELU tudengitega oleme loonud ka mõned materjalid meetoditest, mis üldpädevuste arengut projektipõhise õppe protsessi ajal veelgi toetavad.

 

ÜLDPÄDEVUSI TOETAVAD MEETODID/HARJUTUSED:

Ülevaade: Üldpädevuste arengut toetavad meetodid projektipõhises õppes

Materjalid alla laadimiseks:

DISAINMÕTLEMISE ARENDAMINE PROJEKTIPÕHISE ÕPPE OSANA

Disainmõtlemine aitab lahendada päriselulisi probleeme ja leida lahendusi, mis päriselt toimivad, pannes inimese / kasutaja protsessi keskmesse ja võttes igal sammul arvesse tema vajadusi.

Proovikivi raames pani ühe disainmõtlemise tööriistakasti kokku magistrant Vishnu. Materjalidele pääsed ligi siit.

Internetis on palju lisamaterjale disainmõtlemise kohta – otsi ja kasuta julgelt oma õpilaste/noortega!

UURIMISPÄDEVUSED

Uurimine ja probleemis arusaamine on projektipõhise õppe üks väga olulisi osasid. Siin on mõned materjalid:

Küsimuste korral aitavad teid:

Anu Tammeleht tammele(ät)tlu.ee ja Merike Saar merike.saar(ät)tlu.ee