Pane kokku endale sobiv pakett!

Pakume erinevaid lühikoolitusi ja töötubasid (vt loetelut all) vastavalt kokkuleppele kas kohapeal või veebi teel. Oleme valmis töötama ka Teie asutusega pikema aja jooksul, näiteks toetama õpetajaid oma praktika analüüsimisel või mõne uuenduse elluviimisel.

Võta meiega ühendust ning paneme sinu jaoks kokku sobivaima paketi!

Lühikoolituste teemad:

  • õpilaste uurimispädevuste toetamine (küsimustikud, intervjuud, andmeanalüüs jms);
  • Proovikivi väljakutsete-teemalised töötoad (viivad läbi tudengid, eksperdid);
  • projektipõhise õppe ABC ning Proovikivi väljakutsete rakendamine õppetöös;
  • uuriva õpetaja hoiaku kujundamine;
  • ettevõtlus(õpe), mis muudab maailma, sh. “rohenügimine”;
  • eetika-töötoad erinevate fookustega (kool, töö, küber-eetika jms);
  • muu vastavalt õpetajate soovile ja probleemidele/teemadele

Töötoa pikkusest ja kohapealetuleku vajadusest lähtuvalt võib hinnale lisanduda transpordi kulude katmise vajadus. Hinnale käibemaksu ei lisandu, kuna meie MTÜ pole käibemaksukohuslane.

Vaata kõiki koolitusi

Projektipõhine õpe ja üldpädevused

Nr.Koolituse nimiSisuKestvusHind
A1Projektipõhise õppe ABC ning Proovikivi väljakutsete rakendamine õppetöösMis on projektipõhine õpe, kuidas seda ellu viia ja mis on juhendaja roll, mis on oluline meeles pidada ja potentsiaalsed ohukohad, kuidas kasutada Proovikivi väljakutseid (kuidas väljakutsed toimivad ja erinevad näited)1,5h - 3h või vastavalt kokkuleppele160-300€
A2Uurimispädevuste toetamineKüsimustikud, intervjuud, andmeanalüüs jms. Suunatud õpilastele, aga võib ka õpetajatele eesmärgiga toetada õpilaste uurimispädevuste kasvu. 2x45 min160€
A3Suhtluspädevuse ja meeskonnatöö toetamine + läbirääkimine/konflikti lahendamine/dialoogMeeskonna toimimine, etapid, rollid, konflikti lahendamine. Suunatud eelkõige õpilastele/noortele. 2x45 min160€
A4Probleemilahendusoskuse ja loovuse toetamine - disainmõtlemise tööriistadKuidas lahendada komplekseid probleeme, eriti ühiskondlikke probleeme, millega mitmed Proovikivi väljakutsed tegelevad? Õpime kasutama disainmõtlemist ja kasutame vastavaid tööriistu. Töötuba sobib õpilastele/noortele kui ka õpetajatele/juhendajatele.erinevad variandidkokkuleppel
A5Uuriv õpetaja = paremad õpitulemusedMillist infot ja kuidas saab õpetaja enda ja õpilaste tegevuste kohta salvestada, seda analüüsida ja tulemuste põhjal otsuseid teha? Koolimeeskonna puhul andmetiimi kontseptsiooni tutvustus.2x45 min160€
A6Õpilaste õpipädevuse ja eneseteadlikkuse arendamine SOLO-refleksioonigaÕpilaste eneserefleksioon avaldab positiivset mõju nii õpetajatele kui õpilastele endile, mistõttu on reflekteerivad ülesanded lisatud õppekavadesse. Koolitus annab tööriistad ja juhendi läbi viia õpilaste eneserefleksiooni ainetundides. Refleksiooni tööriist tugineb SOLO taksonoomial ja aitab mõtestada, mida parasjagu õpitakse, kuidas õppimine läheb ja milline on arusaamine ning aitab seada eesmärke, kuidas tulevikus veelgi tõhusamalt õppida. Lisaks refleksiooni vormile (saadaval nii paberil kui elektrooniline vorm) on paketis ka õpilastele mõeldud poster (A2) ja õpetajale informeeriv juhend. Koolituse käigus tutvuvad õpetajad SOLO taksonoomiaga, kuidas vormi tundides kasutada ja kuidas tulemusi jälgida ja kasutada.1,5 h160€

Ettevõtlus

NrKoolituse nimiSisuKestvusHind
B1Ringmajanduse ärimudelÄrimudeli loomine lähtudes kolmest perspektiivist - keskkondlik, sotsiaalne ja majanduslik1,5h160€
B2Toote ümberdisainimine keskkonnasõbralikuksToote ümberdisainimine lähtudes ringmajanduse põhimõtetest.1,5h160€
B3Repair CaféTaaskasuta, paranda, renoveeri, taastooda - toote lammutamine ja kokku panemine1,5h160€
B4Joint Venture DesignKuidas erinevad organisatsioonid saaksid koostöös laiendada ringlust, kasutades selleks oma tugevaid ja nõrku külgi?1,5h160€
B5Toote teekonna kaardistamineKust toode tuleb ja kuidas ta meini jõuab? Millega ta oma teekonnal kokku puutub ja mis mõju ta oma liikumisega keskkonnale, inimestele avaldab?1,5h160€
B6Ringmajandus õppetöösseMis on ringmajandus ja kuidas seda õppetöösse integreerida. See töötuba on eelkõige õpetajatele suunatud.1h100€

Eetika ehk kuidas tegutseda maailmas vastutustundlikult

NrKoolituse nimiSisuKestvusHind
C1Kübereetika töötuba (gümnaasiumile)Kas sulle näib, et kuigi pead end üsna pädevaks internetikasutajaks tunned end siiski vahel ebakindlalt, kas sinu tegevus veebis on õige ja turvaline? Koolitus/töötuba aitab saada teadlikuks võimalikest eetilistest küsimustest internetikasutamises ning harjutada oma seniste teadmiste rakendamist. Veebipõhine materjal on kasutamiseks osana mõne õppeaine kursusest või eraldiseisvana. Koolitust võimalik läbi viia nii eesti kui inglise keeles.45 min, 1,5h või 3h vastavalt põhjalikkuse soovile90, 160 või 300€ vastavalt koolituse pikkusele
C2Kübereetika töötuba (täiskasvanutele/töö-kollektiividele)Töökollektiividele, õppeasutustele, muudele organisatsioonidele, kes soovivad oma inimeste küberkäitumist turvalisemaks muuta. Koolituse käigus tutvustatakse veebipõhist materjal ja antakse juhend selle iseseisvaks kasutamiseks. Materjali eesmärk on arendada eetilise analüüsi oskust eetiliste dilemmade märkamisel küberruumis. Eetilisus on oskus, mida on võimalik arendada. Eesmärk pole anda kindlaid vastuseid küsimustele "kuidas on õige käituda?", vaid keskendub oskusele märgata eetilist probleemi ja selle üle arutleda. 1,5h160€
C3Kiusamise ennetamise töötuba (põhikool)Töötoa eesmärk on tõsta teadlikkust ja oskusi kiusamise ennetamisel, mis on abiks vaimse tervise tugevdamiseks ja hoidmiseks. Läbi kiusamise ennetamise on võimalik tõsta eetilist tundlikkust ning empaatia kasvu. Vaimse heaolu teema on tänapäeva kontekstis aktuaalne, see puudutab paljude valdkondade esindajaid ja mõjutab kogu ühiskonda. Veebipõhine materjal on abiks õpetajale ning teistele noortega töötavatele inimestele, et tõsta nii laste kui ka lastevanemate teadlikkust kiusamisest ja selle ennetamisest.45 min, 1,5 h90, 160€
C4Koolieetika - õpetajatele, koolijuhtideleIga õpetaja on erinev. Ta on oma iseärasustega inimene ning professionaal, kes kasutab erinevaid meetodeid ja praktikaid oma töös. Aga sellele vaatamata peavad kõik õpetajad lähtuma ühisest eetikakoodeksist. Õpetajate eesmärk on anda kasvavale põlvkonnale edasi lisaks teadmistele ka väärtusi ja eetilisi tõekspidamisi. Antud koolitus aitab tulevastel ja tegutsevatel õpetajatel saada teadlikuks eetilistest aspektides õpetajatöös ja juhendab, kuidas erinevates olukordades eetilisi otsuseid langetada.1,5h, 3 h160, 300€
C5Kuidas olla eetiline maailmamuutja?Me kõik tahame ühel või teisel viisil luua positiivseid muutusi oma elus või maailmas laiemalt, kuid on paraku põhjusega olemas väljend, et "tahtsime head, kuid välja kukkus nii nagu alati". Selles töötoas teeme sissejuhatuse eetikasse ning räägime sellest, mida tuleks arvestada, kui tahame teha mingi projekti, sekkumise vms, kus mõjutame otseselt või kaudselt teisi inimesi või loodust.45 min, 1,5, 3h 90, 160, 300€

Pilte koolitustest ja töötubadest

Loe, lähemalt, miks liituda Proovikiviga ja mis on projektipõhine õpe sektsioonist “Koolile, õpetajale ja noortejuhile”.

Küsimuste korral aitavad teid:

Anu Tammeleht tammele(ät)tlu.ee ja Merike Saar merike.saar(ät)tlu.ee