Tee midagi, mis panustab kodukoha, kooli, riigi või maailma arengusse ja muutu ka ise!

Juhend noortele
1. vali inspireeriv väljakutse, 2. uuri ja arutle, 3. loo oma projekt, 4. vii projekt ellu, 5. esitle tulemusi, 6. lõpeta ja tähista või 7. jätka projektiga

Milliseid projekte saab teha Proovikivi raames?

Projektid on õpilaste ja noorte enda algatus ning neil võib olla mitmeid erinevaid väljundeid:

 • Kampaania või üritus
 • Mõni uus toode või leiutis
 • Loovtööd ja kunst, nt. fotod, maalid, skulptuurid
 • Uurimused ja raportid
 • Ideekavandid
 • Meedia, nt blogi või veebilehe tegemine
 • Õpilasfirma, sh sotsiaalne ettevõte või MTÜ
 • Kogukonnaktsioon, nt koristuspäev või mõne asja ehitamine
 • Rahvaalgatus ehk seadusmuudatuse ettepanek
 • Kogukonnapraktika või vabatahtlik töö

Lisavõimalused: rahastus, konkursid, mentordamine

Oma algatuste ja projektide edasiarendamiseks kooliväliselt on erinevaid võimalusi:

Projektide esitlemiseni on jäänud:

Projektide esitlemine toimub sel õppeaastal 9. juunil, kuid ka enne seda toimub mitmeid inspireerivaid üritusi, kus saad oma ideest rääkida!
2022/05/31 14:00:00

Noored on öelnud:

“See pani mind tundma, et saame midagi koolikogukonnas muuta ja mitte ainult läbi kooli nõukogu.”

“Tavaliselt nähakse õppimist, kui midagi, mis toimub klassiruumis ja õpetaja juhendamisel. Meie õppisime igal pool – klassis, kogukonnas ringi käies, videode kaudu…”

Proovikivi annab Sulle võimaluse:

 • arendada 21. saj. oskusi nagu meeskonnatöö ja ettevõtlikkus
 • panustada mõne olulise probleemi lahendamisse
 • leida uusi tutvusi ja teha koostööd
 • saada tagasisidet ja tuge oma ideede arendamisel

Vaata videot tulevikuoskustest