Kuidas uussisserändajate ja kohalike elanike omavahelist suhtlust ja läbikäimist suurendada minu linnas/vallas?

Tänasel päeval on probleemiks, et välismaalaste peamine sotsiaalne võrgustik on pigem mitte
eestlaste vaid teiste välismaalaste hulgas. Eestlase ja uussisserändajate vahel ei teki ühtekuuluvustunne iseenesest ning selle tekkimiseks tuleks enam toetada kohalike ja sissrändanute vahelisi kontakte ning ühiste tegevuste võimalusi.