Innovatsioonilabori ABC

Proovikivi innovatsioonilabor on täienduskoolitus, mis on osa Tallinna Ülikooli EDUlabs mudeli arendustööst. Selle raames lõimime uurimuslikku lähenemist, täienduskoolitust ning meetodi ja materjalide koosloomet õpetajatega.

NB! Innovatsioonilabori tegevused on hetkel pausil – oleme arendamas innovatsioonilabori veebikeskkonda ja anname teada nii pea, kui saame teile taas kohtumis- ja õppimisvõimalust pakkuda. 2022-2023 õ-a kutsume kõiki õpetajaid ja noorsootöötajaid ise katsetama ja osalema oma õpilaste/noortega “Koos suudame” konkursil: https://www.teeviit.ee/koos-suudame/ 

1. Kellele innovatsioonilabor sobib?

Laborisse ootame kõiki õpetajaid, huvijuhte, aga ka muuseumipedagooge ja julgeid noorsootöötajaid, kes soovivad projektipõhist õpet rakendada ja soovivad seda teha koostöises kogukonnas ning enda praktikat reflekteerides.

Noorsootöötajaid ja muuseumipedagooge julgustame eriliselt tegema õpetajatega koostööd tegema, et formaalse ja mitteformaalset õppimist lõimida. Samuti julgustame asutustest liituma meeskondi, st. rohkem kui ühte osalejat, kuna nii saab teha kolleegiga koostööd.

Loe, lähemalt, miks liituda Proovikiviga ja mis on projektipõhine õpe sektsioonist “Koolile, õpetajale ja noortejuhile”.

2. Millal innovatsioonilabor toimub?

2021-2022 õppeaastal on taas plaanis korraldada kaks koolitustsüklit, esimene algusega 27. september ja teine algusega jaanuaris. Seejuures jätame võimaluse paindlikult läbida innovatsioonilabor terve õppeaasta jooksul! Samuti võib laboris osalemist jätkata ka pärast nn ametliku programmi läbimist. Näeme, et mitmed juhendajad vajavad aega, et projektipõhist õpet ja erinevaid uusi vahendeid rakendada ning seetõttu võib aastane või isegi pikem programm olla Sulle just parim. Innovatsioonilaboris ei ole oluline, kui kiiresti Sa midagi teed, vaid Sinu ja Su õpilaste/noorte areng. 🙂

3. Kui tihti kohtume?

Oleme enamasti kohtunud kord kuus. Kuupäevad lepime grupiga igal korral täpsemalt kokku. Koolituspäevade vahele jäävad kohtumised oma koosloome / mentorgrupiga ning iseseisvad tegevused (projektipõhise õppe rakendamine ning oma praktika jälgimine).

4. Kas osaleda saab ka distantsilt?

Jah, osaleda saab ka distantsilt Zoomi vahendusel. Kui olukord võimaldab, siis pakume hübriid-kursust ehk kombineerime veebivahendusel ja füüsiliselt koheapeal Tallinna Ülikoolis osalemist, kuid hetkel on Zoom kõigi jaoks mugavaim olnud.

5. Kui suur on töömaht ja mis on tunnistuse saamise tingimused?

Ajaline maht: ametlikult kontaktõpe – 38 h, iseseisev õpe – 26 h, kokku 2 EAPd. Loomulikult isiklik panus ja töömaht varieerub!

Lõpetajad saavad Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskuse täienduskoolituse tunnistuse järgmistel tingimustel:
OSALEMINE KOHTUMISTEL – 75% ulatuses
ISESEISEV TÖÖ – GTL projektipõhise õppe rakendamine, iseseisvate tööde tegemine ja nende kajastamine portfoolios
GRUPITÖÖ / KOOSLOOME – koosloodud pedagoogiline vahend/tööriist, selle esitlemine, grupikohtumistel osalemine
PANUS KOGUKONDA – ühe projektipäeva/koolituse läbiviimine kolleegidele, kogemusloo/artikli kirjutamine vms.

6. Mida mõtleme koosloome all?

Koosloome on see osa innovatsioonilaborist, kus koos väiksema grupiga saab ise luua või panustada mõne metoodika, metoodilise aspekti, õppematerjali või vahendi loomisse. Eelmisel õppeaastal olid koosloomegrupid seotud Tallinna Ülikooli tudengite magistritöödega ning teemadeks olid:

  • õpetaja kui uurija – grupp katsetas uuriva õpetaja vahendeid ja reflekteeris oma kogemust
  • disainmõtlemise vahendite loomine, et toetada projektipõhise õppe protsessi
  • SOLO-refleksiooni meetodi ja materjalide edasiarendus, eriliselt fookusega õpiraskustega õpilastele

Koosloome eesmärk on luua midagi uut, mis lisab projektipõhisele õppele ja/või enda professionaalsele arengule lisaväärtust.

Vaata 2020-2021 õppeaasta tudengite loodud video:

7. Kust saada lisainfot ja kuidas registreerida?

27. augustil 2021 toimus innovatsioonilaborit ja õpetajate/juhendajate kogukonda tutvustavat infosessioon vaata salvestust Facebookis

Koolituse ülevaatlik dokument

Küsimuste korral võta ühendust koolitusjuhtide Anu Tammelehe (tammele@tlu.ee) või Merike Saarega (merike.saar@tlu.ee).

8. Kas osalemine maksab midagi?

Esmakordselt küsime osalejatelt sel õppeaastal sümboolset tasu – 50 eur indiviid või 75 eur kuni 5-liikmeline meeskond samast asutusest (ehk sama kool või noortekeskus). Tasu võib maksta eraisik või asutus ja tegu on terve õppeaasta laboris osalemise tasuga, sh kohtumised, mentordamine, materjalid!

Aga miks? Meil ei ole koolituse jaoks hetkel projektipõhist rahastust ning Proovikivi tiim töötab vabatahtlikult. Osalustasud aitavad meil katta administratiivsed kulud, sh Tallinna Ülikooli täienduskoolitustunnistuse väljastamine, Zoomi kasutamine, ligipääs materjalidele Google Drive’is jms.

AGA me kindlasti ei soovi, et keegi rahaliste vahendite puudumise tõttu osalemata jääks, seega kui sa mingil põhjusel ei saa tasu maksta, siis võta meiega kindlasti ühendust!

Küsimuste korral aitavad teid:

Anu Tammeleht tammele(ät)tlu.ee ja Merike Saar merike.saar(ät)tlu.ee