Meie lugu ehk kuidas kõik algas

Proovikivi on sündinud loojate isiklikust kogemusest ja unistusest muuta haridust elulisemaks ning vallandada selles olev potentsiaal veelgi, et muuta inimeste elusid, riikide ning kogukondade saatust ja ka maailma laiemalt. Idee on leidnud kiirelt palju kaasamõtlejaid ning positiivset vastukaja.

Proovikivi idee sünd ulatub tagasi idee algataja Maarja Halliku kooliaega, kus ta tundis tugevat vajadust olla maailmakodanik ning rääkida kaasa nii kooli, kohaliku eluolu kui ka maailmaasjade kujundamisel. Kahjuks tol ajal oli niisuguseid võimalusi vähe või puudusid üldse ja ka õpetajatel olid siin käed üsna seotud, noortest rääkimata.

EDULabs, NULA inkubaator ja häkatonid

Idee jäi küpsema, Maarja lõpetas kooli, käis mööda ilma ringi, kuid kunagi koolipingis küpsenud mõte ei andnud talle rahu – Eesti on ju minu Eesti, Sinu Eesti, meie kõigi Eesti mitte ainult ministrite või ministeeriumite hingeasi, samuti maailm, kus me elame on meie ühine kodu – seega tuleks jagada ka ühiselt vastutust, otsida ühiselt probleemidele lahendusi. Hallik alustas ideede katsetamist juba Inglismaal (Bradford Challenge) ja Eestisse tagasi tulles hakkas otsima võimalusi idee teostamiseks Eesti haridussüsteemis. 

Proovikivi ametlikuks alguseks võib lugeda 2018 aasta sügist, kui liitusime Tallinna Ülikooli EDUlabs pilootprojektiga, mille mudel toetab haridusuuenduste arendamist, uurimist ja levikut. Sel ajal veel Glokaalselt Transformatiive Õppimise Labori (GTL Labori) nime all alustasime 2018-2019. õ-a pilootuuringuga inglise keele ja ettevõtluse ainete raames. Saime julgustust aasta varem oma kolleegi Dr. Mare Oja poolt läbi viidud tegevusuuringust transformatiivse projektõppe rakendamisel ühiskonnaõpetuse aines. Meeskonna tuumiku moodustasid Tallinna Ülikooli teadurid ja tudengid: Maarja Hallik, Anu Tammeleht, Merike Saar, Liisa Puusepp, Mihkel Kangur, Mare Oja, Toomas Trapido, Katri-Liis Reimann. Õpetajatena liitusid Kristi Läänesaar ja Tatjana Antonova.

2019. a kevadel sai GTL Labor veelgi hoogu sisse tänu NULA inkubaatorile. Inkubaator oli ideaalne võimalus arendada meeskonnas start-up mõtteviisi – jätkusuutlikkuse saavutamiseks oli lisaks uurimisele ülikoolis vaja kõrvale luua MTÜ ning hakata mõtlema algatusest kui “teenusest” ja “tootest”. Tiimiga liitus ka ettevõtlusõpetaja Mirell Merirand, kel oli tekkinud sarnane idee – Co-founder programm – mis praeguseks ühendatud Proovikiviga. 2019. a novembris osaleti JCI maailmankongressi ning Garage48Edtech häkatonidel. Viimasel häkatonil saadi eriauhind ning tiimiga liitus uusi liikmeid.

Nimevahetus

Jaanuaris 2020 valiti GTL Labori asemel algatuse nimeks Proovikivi oma ilusa eestikeelse kõla ning tähenduse tõttu – see on midagi, mis meid proovile paneb ning meie väärtust, karakterit ja ehedust testib. Meie kogukondade, koolide, kodude ning maailma väljakutsed on justkui meie proovikivid.

Uued tuuled: arendustöö ning Proovikivi platvorm 

2019-2020. õ-a. jätkub uurimine ja arendustöö Tallinna Ülikooli EDUlabs mudeli järgi, et paremini mõista projektipõhise õppe väljakutseid ning võimalusi Proovikivi programmi kujundamisel. Liitunud on uued koolid ning lisaks inglise keelele ja ettevõtluse ainele, viivad õpetajad läbi projekte ka näiteks bioloogia ja kunstiõpetuse tunnis. Samuti panustavad Proovikivi algatusse tudengid vabatahtlike, praktikantide ja uurijatena. 

Alates 2019. a sügisest loob Proovikivi meeskond veebipõhist platvormi, mille idee on kõnetanud mitmeid partnerid – Riigikantselei, Arengukoostöö Ümarlaud, Eesti ANK, MTÜ Mondo, JCI, Tallinna Haridusamet, Edu & Tegu programm ning teised. Tallinna Ülikooli ja Startup Estonia koosloome pilootprojekti raames osalevad platvormi loomises ka õpilased, õpetajad. 

Vaata galeriid