MTÜ GTL Lab

Proovikivi on MTÜ GTL Lab’i ja Tallinna Ülikooli EDULabs GTL Labori katuse all olev algatus.

MTÜ GTL Lab põhikiri

Majandusaasta aruanded

Rahastusallikad

GTL Labor (Proovikivi) on saanud rahalist toetust Haridusuuenduse tippkeskuse (HUT) uuringufondi “Living Labs” piloteerimise faasi raames, võitnud ACCOMPLISSH auhinna ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Siseministeeriumi stardiraha pärast NULA inkubaatoris osalemist 2019. a. 2021-2022. aastal on meie peamine sissetulek “Koos suudame” konkursi korraldamisega seotud rahastus Siseministeeriumi poolt.

MTÜ võtab vastu ka annetusi era- ja juriidilistelt isikutelt – juuniks 2021 oleme saanud ühe annetuse ettevõttelt ning kaks annetust MTÜ juhatuse liikmetelt. 2022. aastal on meid toetanud eraisikuliselt üks juhatuse liige ja üks projektis osalenud vabatahtlik.