Kellega teeme koostööd?

Tallinna Ülikooli logo

Proovikivi on osaliselt Tallinna Ülikooli algatus ning teeme koostööd eriliselt õpetajate täienduskoolituse, uurimise ning EDUlab mudeli raames.

Riigikantselei toetab Proovikivi programmi ja platvormi kontseptsiooni arendamist nõuandjana. Riigikantselei on Eesti 2035 strateegia eestvedaja ning ÜRO säästva arengu eesmärkide elluviimise koordineerija.

Kestliku Arengu Koalitsioon koondab Eesti ettevõtteid, vabaühendusi ja riigiasutusi, kes tegutsevad maailma kestliku arengu eesmärkide raames ja/või nimel. MTÜ GTL Lab on koalitsiooni liige ning teeb koostööd kaasamisplatvormi arendamise töörühmas.

Eesti ANK osaleb Proovikivi programmi ja platvormi kontseptsiooni arendamisel, aitab kaasata noortekeskusi ja noorsootöötajaid ning kommunikeerida olulisi sõnumeid.

Eesti ANK veab omakorda eest Nop Üles programmi. Tänasel päeval saavad noored oma ideedele toetust ja ressursse Nopi Üles omaalgatusfondi, aga ka näiteks lühikonkursite, nagu PickUp-Briti eri kaudu. Nopi Üles eesmärk on toetada noorte aktiivset eluhoiakut, panustades ühtlasi ka kogukondade arengusse. Nopi Üles konkursi puhul on oluline noorte kaasamine algusest lõpuni – idee noorte endi poolt ning tegevused noorte endi teha ja  mõtestada. Oluline on siinkohal ka avatus kogukonnale – noortel on ägedad ideed ja neid peaks märkama!  Proovikivi platvorm loob hea pinnase, kus esiteks saavad noored pakkuda, märgata ja välja tuua olulisisi arenguvajadusi- ja lahendusvõimalusi, sealjuures teha paljuvajatud koostööd, et asjad päriselt toimiksid! “Usun, et kuulates noori ja usaldades uusi suundi, mida nad ette näitavad, jõuab ka eemärkideni,” ütleb Nopi Üles eestvedaja Riin Luks.

MTÜ Mondo on suurim arengukoostöö, humanitaarabi ja maailmaharidusega tegelev Eesti organisatsioon, mis töötab parema maailma nimel 13 riigis.

Mondo osaleb Proovikivi programmis maailmahariduse eksperdina ning püsitab ka ise mitmeid väljakutseid. Teemafookuses on Mondo jaoks kliimamuutused ja ränne, aga ka laste ja naiste toimetulek ja haridusvõimalused maailma eri piirkondades ning sotsiaalne ettevõtlus. Mondo haldab portaali maailmakool.ee, mis toetab haridustöötajaid õppematerjalidega kestliku arengu teemadel ning koolitab maailmaharidusest huvitatuid iga-aastastes suvekoolides ja kolmekuulistel maailmahariduse kursustel.

Ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu toetab koole, õpetajaid ja teisi haridusse panustajaid, nt ettevõtjaid ettevõtlusõppe ja ettevõtliku hoiaku rakendamisel metoodika ja koolitustega. 2020. aasta alguse seisuga on võrgustikus üle 300 kooli. Lisaks on õppijatel võimalus arendada oma ideed mentorite toel STARTER programmis. Programmi elluviija on Haridus- ja Teadusministeerium, toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Edu & Tegu toetab Proovikivi sihtgruppe koolituste ja metoodikaga ettevõtluspädevuste arendamisel, ettevõtlusõppe rakendamisel ja läbiviimisel, mille hea praktiline osa on ka tavaliselt erinevad projektid. Edu & Tegu aitab levitada infot Proovikivi väljakutsete kohta ka oma võrgustikule.