Kuidas muuta õiglase kaubanduse tooted Eestis populaarseks?

Nagu paljudes teisteski riikides, nii kasutatakse ka Eestis paljusid tooteid, mis on valmistatud arengumaades. Kui me räägime toidust, siis ühed levinuimad tooted on kohvi, suhkur, kakao, banaanid, lilled, puuvill. Alati aga ei ole tegu “õiglase kaubaga”. Mis on Fairtrade ja kuidas tõsta eestlaste teadlikkust sellest?

Kuidas uussisserändajate ja kohalike elanike omavahelist suhtlust ja läbikäimist suurendada minu linnas/vallas?

Tänasel päeval on probleemiks, et välismaalaste peamine sotsiaalne võrgustik on pigem mitte
eestlaste vaid teiste välismaalaste hulgas. Eestlase ja uussisserändajate vahel ei teki ühtekuuluvustunne iseenesest ning selle tekkimiseks tuleks enam toetada kohalike ja sissrändanute vahelisi kontakte ning ühiste tegevuste võimalusi.