Kuidas lahendaksid selle väljakutse Sina?

“Avastasime muusikalised aiad Leedus – kolme aasta jooksul on seal rajatud üle 100 muusikalise platsi. Usun, et need annavad kogukonnale ja linnaruumile palju väärtust juurde. Lapsed saavad kokkupuute muusikaga, see pakub kogukonnale loomingulist ja isegi terapeutilist tegevust, toob inimesi eripõlvkondadest kokku… Kuidas saaksime neid hakata rajama ka Eestis?” – Valeria Saber

Väljakutse panustab järgnevate eesmärkide saavutamisse:

KAE-d:

Eesti 2035:

Väljakutse looja:

Muusikaaed logo

Partnerid:

Väljakutse tutvustus

Teadlased on öelnud, et muusika aktiveerib pea igat ajupiirkonda, muusikakuulamine on hea ja musitseerimine veel parem (Uibo, 2018).

Milles seisneb probleem?

Antud väljakutsega tegelemine aitaks lahendada või leevendada erinevaid probleeme. Mõned näited:

 • Muusikalised instrumendid ei ole kõigile ühtmoodi kättesaadavad, kõigil lastel ei teki võimalus või huvi instrumenti õppida – muusikalised aiad või pargid võivad aidata tekitada positiivse kokkupuute muusikaga ja huvi muusika vastu.
 • OSKA raporti kohaselt ei ole meil Eestis piisavalt muusikapedagoogidest järelkasvu – otsus muusikapedagoogina tööle asuda tehakse sageli alles pärast kõrgkooli lõpetamist. Kõik saab aga ikka alguse juba lapsepõlvest – kas muusikalised aiad, pargid ja paigad võiks olla üks viise, kuidas lastes muusika vastu huvi tekitada, eriti kui need rajatakse koos õpetajate ja kogukonnaga õppetöö käigus?
 • Teine probleem on see, et parkides ei ole alati arendavaid või loomingulisi tegevusi, mis sobiksid kõikidele vanustele ja erineva võimekusega inimestele – muusika ühendab generatsioone, instrumendid sobivad kõikidele vanustele ja erinevatele inimestele, sh erivajadustega inimestele.
 • Vaimse tervisega on meil kahjuks ühiskonnas suuri probleeme (Purre, 2018). Muusikalised paigad-pargid võiksid toetada ka inimeste vaimset tervist postiivselt – pakkuda rõõmu, vallandada loovust, aidata toime tulla emotsioonidega, vähendada stressi jne.

Keda see mõjutab?

Mainitud probleemid mõjutavad kaudselt meid kõiki, aga väljakutse korraldajad soovitavad osalejatel võtta fookusesse ühe järgnevatest sihtgruppidest: noored ja lapsed, vanurid, erivajadustega inimesed.

Kuidas on probleemi juba proovitud lahendada?

Ülalkirjeldatud probleeme on püütud lahendada erinevatel viisidel ja muusikalised aiad ei ole kindlasti lõplik lahendus – see on toetav meede, kuid siiski “pusles” üks oluline tükk.

Eestis on loodud vähemalt üks muusikaline aed ning peatselt on tulemas Tallinnasse teinegi.

Kellele on väljakutse suunatud?

Oodatud on kõik õpilased, õpetajad, lapsevanemad ja teised kogukonnaliikmed.

Kuidas saaks noored panustada?

Noorte jaoks pakub väljakutse väga erinevaid viise osalemiseks. Näiteks saavad noored:

 • uurida muusika ja muusikariistade kohta (ajalugu, disain, muusikateadus, kultuur jne), helide kohta (füüsika, matemaatika), muusika mõjust inimesele kas teoreetiliselt või korraldades ise mõne lihtsama eksperimendi (ajuteadus, psühholoogiline mõju)
 • disainida ja valmistada ise muusikariistu (nt tööõpetuse tunnis)
 • disainida muusikalist aeda või parki näiteks oma koolis või kogukonnas
 • korraldada kampaania ja koguda raha muusikaliste instrumentide ostmiseks ja paigaldamiseks (muuskaaed.ee-ga koostöös) enda koolis või kodukohas
 • koos muusikalise aiaga arvestada ja mõelda, kuidas see oleks ligipääsetav, arendav, hariduslik jne (nt kas rajada ka kogukonna peenar, kasutada erinevaid materjale, luues mänge jms)

Usume, et muusikaliste aedade väljakutse pakub praktilisi ja põnevaid võimalusi igas vanuses noortele ja kogukonna liikmetele.

Mida pean väljakutse võtmisel arvestama?

Erilisi tingimusi hetkel pole – osalejad peaksid registreerima Proovikivi algatusse ja andma oma algatusest märku.

Hea teada

Muusikaed OÜ ja väljakutse partnerid
 • On valmis tulema kooli või noortekeskusesse väljakutsest rääkima
 • Pakuvad seminare/webinare kooliaasta jooksul
 • On valmis andma tagasisidet õpilaste ideedele ning tegema omapoolseid soovitusi
 • Tunnustavad parimaid ideid ja tehtud projekte

Lisainfo

 

Kontakt: info@muusikaaed.ee

Millist mõju soovime väljakutse läbi luua ja kuidas seda mõõdame?

Mõju noorte arengule:

 • Kas väljakutse lahendamine ja oma projektide elluviimine panustas noorte haridusse (sh oli võimalik siduda ettenähtud ainekava ja üldpädevustega)
 • Kas noored tulid omalt poolt välja võimalike lahendustega – noore loovus ja ettevõtlikkus. Kas on pakutud täiesti uusi ideid muuskaaedade tootjale või turustajale (nt ettevõtlustunni raames)?

Ühiskondlik / kogukondlik mõju:

 • Kui palju on loodud muusikaliste aedade väljakutse raames projekte ning mis tüüpi need projektid on?
 • Kui palju on loodud või proovitud luua muusikalist aeda/paika kas koolis, kogukonnas või mujal?
 • Kui muusikaline aed on loodud, siis milline on selle mõju olnud kogukonnale? (Näiteks: kas pargis on rohkem hakatud käima? Kas inimesed raporteerivad rahulolu? Mis on muutunud inimeste käitumises pargis olles?)

Ja nüüd tegutsema!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment