Kuidas lahendaksid selle väljakutse Sina?

Küberkiusamine on kiusamine elektroonilistes suhtlusvahendites (arvuti, telefon jms). Kuna kiusamiseks kasutatav pilt, kommentaar, videoklipp jms on isegi ühekordsel üleslaadimisel kättesaadav internetti kasutatavatele inimestele väga pikka aega, võimaldavad elektroonilised suhtlusvahendid väga järjekindlalt ja püsivalt kiusata.

Väljakutse panustab järgnevate eesmärkide saavutamisse:

KAE-d:

Eesti 2035:

Väljakutse looja:

Telia Digitarga saade: suurim julgus on küberkiusamisest rääkida! Kaasatud on 2019 aastal väljakutsega tegelenud VHK gümnaasiumi tiim.

Küberkiusamine on sageli varjatud nähtus – me ei saa määratleda võimaliku kiusaja tahtlikkust ega ka võimaliku kiusatava reaktsioone. Me ei teagi, kas on kiusatavat ja kiusajat või on tegemist ühe ja sama isikuga. Me ei tea sageli, kas kiusajaid on mitu või üks ja kes need on. Kuidas siis sellises olukorras käituda? Kuidas vähendada küberkiusamist? Kõigepealt peab mõistma küberkiusamise olemust. Kuna sageli kiusatakse tahtmatult ja tagajärgedele mõtlemata, siis on tähtis arendada lastes empaatiavõimet. Kuna kõige olulisem on ikkagi see, kuidas võimalik kiusatav end tunneb – kas tema jaoks on tegu kiusamisega? –, siis tuleb julgustada lapsi rääkima oma muredest ja probleemidest. Tähelepanu tuleb pöörata nii kiusatavatele kui ka teistele. Kõik lapsed vajavad tähelepanu ja ärakuulamist. Iga laps vajab kasvõi ühte täiskasvanut, keda saab usaldada.

Milles seisneb probleem?

Küberkiusamine, mille all mõistetakse tagakiusamist ja alandamist internetis, on muutunud üsna tõsiseks probleemiks: iga neljas laps vanuses 12 kuni 17 aastat on selle nähtusega ühes või teises vormis kokku puutunud.

Kiusu tagajärjed võivad olla üsna tõsised: eraldumine, õpitulemuste halvenemine, depressioon, agressiivsus või isegi enesevigastamise katsed. Kiusamise tagajärgedega võitlemisel on abiks õigeaegne vanemate toetus ja asjast rääkimine.

Mis on küberkiusamine?

Küberkiusamine on kiusamine elektroonilistes suhtlusvahendites (arvuti, telefon jms). Kuna kiusamiseks kasutatav pilt, kommentaar, videoklipp jms on isegi ühekordsel üleslaadimisel kättesaadav internetti kasutatavatele inimestele väga pikka aega, võimaldavad elektroonilised suhtlusvahendid väga järjekindlalt ja püsivalt kiusata.

Üks suuremaid erinevusi küberkiusamise ja tavalise kiusamise vahel on see, et kui tavalise kiusamise eest saab koju peitu minna, siis küberkiusamine tuleb koju kaasa või on kodus isegi hullem. Oluline erinevus tavalise kiusamise ja küberkiusamise vahel on ka see, et küberkiusamise tagajärgi näeb kiusaja ajalise viivitusega. Sellest tulenevalt ei tajuta nii hästi kiusatavale põhjustatud valu ja kannatusi, mistõttu võib küberkiusamine olla jõhkram kui tavaline kiusamine.

Keda see mõjutab?

Küberkiusamine on eriti problemaatiline noorte hulgas. Iga neljas laps vanuses 12 kuni 17 aastat on selle nähtusega ühes või teises vormis kokku puutunud.

Kellele on väljakutse suunatud?

Oodatud on kõik õpilased, õpetajad, lapsevanemad jt kogukonnaliikmed.

Kuidas saaks noored panustada?

Mõelda:

 • kuidas ennetada
 • kuidas küberkiusamise olukorras käituda
 • lahendus küberkiusamise ohvrile
 • kuidas käituda kiusajatega

Ja pakkuda lahendusi.

Mida pean väljakutse võtmisel arvestama?

Kuidas ära tunda küberkiusamist?

 • ähvardavate, õelate e-kirjade, tekstisõnumite, teadete jne korduv saatmine
 • isikliku informatsiooni väljameelitamine kelleltki ning selle levitamine vastu tema tahtmist
 • enese kellegi teisena eksponeerimine (murdes sisse tema elektroonilisse kirjakasti, vale nime all esinemine, ebaõige ja laimava sisuga e-kirjade ja sõnumite saatmine
 • internetikeskkondade (koduleht, suhtluskeskkond) loomine kaaslase üle naermiseks, alavääristamiseks või vaenu õhutamiseks
 • tavaliselt on kiusajaid/ähvardajaid mitu

Hea teada

 • Oleme valmis tulema kooli või noortekeskusesse rääkima
 • Soovi korral teeme huvitava töötoa, kuhu kaasame valdkonnas tegutsejad

Lisainfo

Mirell Merirand

mirell@proovikivi.ee

Millist mõju soovime väljakutse läbi luua ja kuidas seda mõõdame?

Soovime, et internet oleks turvaline koht, kus võib tutvuda uute inimestega, lugeda huvitavaid lugusid ja jagada enda poolt loodud inspireerivat sisu teistega.

Ja nüüd tegutsema!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment