Kuidas lahendaksid selle väljakutse Sina?

“Uuskasutuskeskus on loodud selleks, et saata ringlusesse puhtad, terved ja korralikud esemed. Kahjuks on suur osa annetatud asjadest katkised, määrdunud või kasutamiskõlbmatud. Uuskasutuskeskus ootab ideid, kuidas toimida nii, et vähendada sinna jõudvat tekstiili- ja majapidamisprügi hulka.” – Kristi, Uuskasutuskeskus

Väljakutse panustab järgnevate eesmärkide saavutamisse:

KAE-d:

Eesti 2035:

Väljakutse looja:

Partnerid:

Uuskasutuskeskus

Milles seisneb probleem?

Uuskasutuskeskus on loodud selleks, et saata ringlusesse puhtad, terved ja korralikud esemed. Kahjuks on suur osa annetatud asjadest katkised, määrdunud või kasutamiskõlbmatud. Uuskasutuskeskus ootab ideid, kuidas toimida nii, et vähendada sinna jõudvat tekstiili- ja majapidamisprügi hulka.

Keda see mõjutab?

Uuskasutuskeskuse toimimist ja veel kasutuskõlbulike asjade ringlusesse saatmist. Uuskasutuskeskus on mittetulundusühing (MTÜ), mitte kasumile suunatud äriettevõte. Asjade müügist saadud tuluga katame Uuskasutuskeskuse kaupluste ülaldpidamiskulud. Samuti soovime laieneda veelgi üle Eesti, et pakkuda järjest rohkematele inimestele võimalust nii annetada kui ka soetada soodsalt teise ringi esemeid. Lisaks toetame mitmeid abivajajaid, oleme koostööpartneriteks paljudele teatritele, filmitegijatele, käsitöölistele ja teistele organisatsioonidele. Toetame näiteks Heateo Sihtasutust ja Kiusamisvaba Kooli. Meieni jõudev tekstiili- ja majapidamisprügi on suur kulu, meil puuduvad toetused (oleme isemajandavad) ning jäätmejaama saatmine väga kallis.

Kuidas on probleemi juba proovitud lahendada?

Rohkem meedias ja kodulehel kajastada, mida me saame ringlusesse saata, mida mitte. Tegu ei ole sellega, et me oleksime kuidagi valivad. Murekoht on ennekõike kasutuskõlbmatud asjad. Tuleks tõsta ka annetaja vastutustunnet, et mitte lükata vastutust prügi ära viskamise ees MTÜ kaela, nt ei teata, kuhu viia ravimid või mida nendega teha – selle asemel tuuakse meile. Sama on kulunud rõivaste ja tekstiilidega, mida ei raatsita olmeprügi hulka visata. Oluline on tõsta teadlikkust, kuhu saab siis need asjad viia. Keeruline on leida ka partnereid madalama kvaliteediga tekstiilidele, kuna mahud kogu maailmas on nii suured ületootmise/tarbimisega. Oleme teinud ka pilootprojekte partneritega välismaal, kuid sellega kaasnevad kulud (transport) on ühele MTÜle vägagi suureks koormaks ning ei ole jätkusuutlikud lahendused.

Kellele on väljakutse suunatud?

Oodatud on kõik õpilased, õpetajad, lapsevanemad jt kogukonnaliikmed.

Kuidas saaks noored panustada?

Noored saavad sel olulisel teemal kaasa mõelda ja pakkuda välja oma lahendusi, kuidas annetajate teadlikkust tõsta. Kõik ideed on teretulnud!

Mida pean väljakutse võtmisel arvestama?

Võib juhtuda, et Sa hakkad riideid ja esemeid enda ümber rohkem väärtustama.

Tutvu lisamaterjalidega

Film “Tõeline väärtus – tegelik hind” LINK

Faktid prügi kohta LINK

Zero Waste Home LINK

Rohelise elustiili portaal LINK

Mida teha jäätmetega LINK

Tõetamm statistika olmejäätmete ringlussevõtt LINK

Hea teada

Kui võtad selle väljakutse vastu, siis toetame Sind igakülgselt.

  • Pakume Sulle külastust/ekskursiooni/infotundi meie kaupluses või väikeses sorteerimiskeskuses/laos.
  • Saame pakkuda materjale (tekstiilid, annetatud esemed) ning kaupluste pinda filmimiseks.
  • Kaasame vajadusel proovikivi lahendamisse eksperdi.
  • Oleme avatud õpilastega suhtlemiseks ja pakume soovi korral appi mentori.

Lisainfo

Mirell Merirand

mirell@proovikivi.ee

Millist mõju soovime väljakutse läbi luua ja kuidas seda mõõdame?

Maailm ei vaja käputäit inimesi elamas perfektselt nullkulu põhimõttel, maailm vajab miljoneid inimesi tegemas seda ebatäiuslikult.” Anne-Marie Bonneau.

Sinu väikesed sammud loevad!

Ja nüüd tegutsema!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment