Pildil on kujutatud erinevad energia tootmise liigid

Kuidas lahendaksid selle väljakutse Sina?

Energia kui selline on inimkonna ellujäämiseks ja arenemiseks võibolla, et kõige olulisem aspekt. Kõik meie ümbruses sõltub ju energiast. Toidust saame vajaliku energia, et päeval koolis või tööl püsti püsiksime. Energia muundumine, ühest liigist teise, teeb meie toad soojaks, paneb autod liikuma ning lennukid lendama. Telefonid, mis meil taskus, vajavad samamoodi energiat, et nad töötaksid. Päikeseenergia paneb liikuma meie ümbruses nii õhu kui ka vee ning aitab taimedel fotosünteesida. 

Energia liikumine ja muundumine on üks pikk ja keeruline ahel, milles inimkond peab orienteeruma ning hakkama saama. Juba ammustest aegadest on võitnud need liigid, kes suudavad “energia võidujooksus” leida uusi energeetilisi lahendusi ning neid ära kasutada. Järgnev proovikivi on mõeldud neile, kes tunnevad, et energiast on vaja rohkem rääkida ning mõelda, kuidas tagada Eesti energeetiline julgeolek.

Väljakutse panustab järgnevate eesmärkide saavutamisse:

KAE-d:

Eesti 2035:

Väljakutse lõid esialgu TLÜ tudengid ELU projekti raames.

Partnerid:

Otsime sellesse väljakutsesse partnereid! Võta meiega ühendust!

Selles 2017. a. Eesti Energia videos kuuled põgusalt, kuidas toodetakse elektrit.

Milles seisneb probleem?

Hinnad laes?

Võibolla oled juba kuskilt kuulnud, kas uudistest või vanemate käest, et elektri ja gaasi hinnad on jälle väga kõrged. Võimalik, et oled seda ka ise tundnud, et koolis, poes või trennisaalis ei ole enam nii soe nagu vanasti. Äkki oled märganud ka mõningasi muutusi toidu ostmisel või on hoopis midagi kallimaks läinud. Kõige selle põhjustajaks võib lugeda kõrgeid elektrihindasid.

Eestis toodetakse hetkel elekter enamasti põlevkivist või ostetakse seda kuskilt sisse. 

Energia tootmine kütuseliigiti Eestis 2017

(Allikas: https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/kusi-statistikat, 2017.a)

Energia tootmine kütuseliigiti, Eleringi pilt(Allikas: https://elering.ee/book/export/html/1211, 2021)

Energia tootmine mõjutab kliimat ja loodust

Eestis toodetud põlevkivielekter on kahjulik mitmel moel, kuigi neid kahjulikke mõjusid on püütud võimalikult palju leevendada. Loe rohkem siit. Kuna Euroopa riigid on kokku leppinud kliimaneutraalsuse tegevuskavas, milles on kirjas, et peame püüdlema kliimaneutraalsuse poole ning selle ka 2050.aastaks saavutama, siis praegusel viisil ei suuda me seda saavutada ja tuleks ellu viia muudatusi. Nii julgeoleku kui kestliku arengu esmärkide saavutamiseks vajame üha enam alternatiivseid energia talletamise ja tootmise meetodeid. Olgu need siis taastuvenergiaallikatest, tuumajaamadest, vms.

Planetary boundaries graafik

(Allikas: https://social-innovation.hitachi/en/article/planetary-boundaries/)

Energia tootmine ja käsitlemine mõjutab ühel või teisel viisil kõiki aspekte meie ökosüsteemis. Ülalolev planeedi piiride joonis näitab, millised aspektid meie planeedil on hetkel eriliselt kriitilises olukorras. Sellepärast peamegi maailmas kõik koos püüdlema uute energia tootmise viiside poole, mis ei häiriks meeletult meie praegust arengut ühiskonnana.

Julgeolek

Energia on ka väga oluline riikliku julgeoleku tagamisel – kuidas saame tagada, et meil oleks alati piisavalt energiat meie vajaduste katteks? Ohtudeks võib lugeda näiteks seda, kui suur osa energiast tuleb sisse osta välisriikidest (eriti, kui suhted nendega on ebastabiilsed) või kui oleme kasutamast suuremalt jaolt vaid ühte energia tootmise viisi (“ära pane kõiki mune ühte korvi”). Loe lisa: https://www.energiatalgud.ee/Energiajulgeolek

Keda see mõjutab?

Energia ei mõjuta ainult loodusteadlasi, poliitikuid ega ka tööstureid vaid meid kõiki tervikuna, nii Eestis kui ka üle maailma. Energia on kõiksus, mis hoiab meid elus.

Kuidas on probleemi juba proovitud lahendada?

Proobleemi on proovitud lahendada juba alates 80nendatest, millal esimesed kliimaaktivistid maailmapildile jõudsid. On üritatud lahendada erinevate seadustega, mis on küll kahjuks erinevatel poliitilistel põhjustel takerdunud. Oleme inimkonnana proovinud leida uusi energia tootmise viise, kuid hetkel suuri sisulisi muudatusi näha pole. Kindlasti oleme selle tulemusena kõik rohkem kursis energia tootmiste ja tarbimise viisidega ning üritanud omaviisi proovinud probleemi lahendada või siis vähemalt vähendada võrreldes varasemaga. 

Kellele on väljakutse suunatud?

Väljakutse on suunatud kõigile, kes soovivad mõelda ja mõtestada energia kasutamist ja tootmist. Väljakutse sobib eriti noortele, sest noorte käitumine ja valikud mõjutavad meie tulevikku kõige rohkem.

Kuidas saaks noored panustada?

Panustada saad mitmel viisil, kuid kõige tähtsam on endale mõtestada energia olemust ning koos kaaslastega neil teemadel arutada ning haarata võimalustest rääkida kaasa energeetika teemadel:

 1. Uurida, mis on energia ning kust see tuleb. Millised energialiike meil on ning kuidas need on seotud erinevate energiatootmise ettappidega. 
 2. Korraldada erinevaid energiaga seotud debatte: koolis, kogukonnas, linnaruumis jne.
 3. Olla energia küsimustes aktiivne osaleja ja kaasarääkija
 4. Korraldada energeetika teemalisi koosviibimisi 

Näide projektist Rakvere Riigigümnaasiumis: https://virumaateataja.postimees.ee/7729657/tuumadebatt-rakvere-riigigumnaasiumis-naitas-noorte-nutikust

Mida pean väljakutse võtmisel arvestama?

 1. Kindlasti pead arvestama, et muutused ei toimu üleöö ning see on pikk protsess, mis on käinud juba kümnendeid.
 2. Ei tohi ära eksida “energia rägastikku”,sest ka kõige targem õpetaja/õppejõud on selle küsimusega aastaid tegelenud ning areneb samamoodi ajas edasi uusi teadmisi vastu võttes. Ehk see on keeruline valdkond ning morjenda ei tohi kui kõigele esimsel korral pihta ei saa.
 3. Energeetika valdkond areneb koguaeg ning alati on midagi uut ja põnevat silmapiiril
 4. Kindlasti pead arvestama suurema pildiga kui ainult Eesti ja teised lähinaabrid.

Hea teada

 • Oleme valmis tulema kooli või noortekeskusesse rääkima
 • Soovi korral teeme töötoa, kuhu kaasame valdkonnas tegutsejad
 • Oleme valmis andma tagasisidet õpilaste ideedele ning andma soovitusi ja tagasisidet

Millist mõju soovime väljakutse läbi luua ja kuidas seda mõõdame?

Väljakutse eesmärk on laiendada noorte silmaringi energeetika teemadel ja aidata neil mõelda kriitiliselt ning loovalt sellega seotud väljakutsete osas, sh näha suuremat pilti energiamaailmast.

Iga projekti kohta saab kindlasti koguda järgnevaid andmeid:

 • kui palju noori osales projektis
 • mida projektis osalejad õppisid kodanikuks olemise kohta
 • kuivõrd suurendati noorte usku ja võimekust osaleda kogukonna- või ühiskonnaelu kujundamisel ja poliitilistes protsessides
 • milliseid lahendusi/tegevusi loodi noorte kaasmiseks/osalemiseks

Pikas perspektiivis võiksime väljakutse raames mõõta järgnevat:

 • kui mitkekülgne on Eestis energia tootmine, sh kas kasutatakse erinevaid kütteallikaid, kas turul on palju erinevaid pakkujaid jms
 • kui palju energiat toodetakse võimalikult keskkonda hoidval viisil ja kasvuhoone gaase vähendades
 • kuidas energiatootmine areneb ehk mida näitavad trendid
 • kuivõrd kättesaadav ja taskukohane on energia kõigi Eesti tarbijate jaoks

Ja nüüd tegutsema!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment