Merike Saar

Merike Saar on õpetaja ja õpetajate koolitaja, mentor, haridustehnoloog, õpikute ja e-kursuste autor. Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituudi doktorant ja nooremteadur, kes keskendub uuriva õpetaja ja õpi-ning õpetamisanalüütika teemadele. Selleks loob ja katsetab ta õpetajatele mõeldud digitaalseid tööriistu oma töö analüüsimiseks, mis aitavad saada parema ülevaate erinevate õpetamistegevuste mõjust õpilaste õppimisele. Merike on läbi viinud Proovikivi projekte oma koolis ja mitmeid Erasmus+ projekte (näit: kuidas õppimisteaduseid ja aju-uuringuid õpetamisel arvesse võtta).

ETIS: https://www.etis.ee/CV/Merike_Saar/est

Anu Tammeleht

Anu Tammeleht on TLÜ haridusteaduste instituudi teaduseetika analüütik ja haridusuuenduse tippkeskuse koordinaator. Ta on õppejõuna töötanud Tallinna Ülikoolis alates 2018. aastast, sh teaduseetika koolituste läbiviijana nii bakalaureuse-, magistri-, doktoriõppe tudengitele kui uurimisrühmadele. Samuti on Anu tegutsenud teaduseetika ja andmehalduse analüütikuna instituudis alates jaanuarist 2019. Tema tööülesannete hulka kuuluvad nii tudengite, õppejõudude kui uurimisrühmade nõustamine, dokumendipõhjade loomine ja uuendamine, üle-ülikoolilistes teaduseetika-alastes tegevustes osalemine, eetikakomitee taotluste koostamise toetamine, jne. Hetkel on Anu omandamas Helsingi ülikoolis doktorikraadi ja tema uurimisvaldkonnaks on teaduseetika kompetentside arendamise toestamine.

Samuti on Anu olnud Proovikivi Programmi arendamise ja juhtimise juures alates 2018. aastast. Praktikuna on ta Proovikivi projekti koolis juhendanud (2018/2019 õ-a) ja loonud õpetajakoolituse materjale tulevastele Proovikivi juhendajatele. Üheks oluliseks arendusvaldkonnaks on SOLO-taksonoomial põhinev õpilase refleksioonitööriist koos digitaalse rakenduse ja juhendiga õpetajatele.

ETIS: https://www.etis.ee/CV/Anu_Tammeleht/est

Mirell Merirand

Mirell Merirand on jätkusuutliku ettevõtluse ja startup circular õpetaja ja koolitaja. Lõpetanud EBS´is ettevõtluse eriala MBA, kus lõputöö teema fookuses oli ringmajanduse elluviimise võimalused tekstiilitööstuses. Korraldab ja viib läbi erinevaid valdkonnaga seotud üritusi ja võistlusi noortele; inspiratsiooni seminare õpetajatele ja vahest ka joogatunde lastest õpetajateni, kui elu liiga intensiivseks muutub. Lisaks Proovikivile töötab Vanalinna Hariduskolleegiumis õpetajana ja EBS´is erinevate hariduslike projektide elluviijana.

Proovikiviga on Mirell seotud olnud alates algusest, 2018 aastast, kui ta rakendas koolides ettevõtlusõppe raames projektõpet, mille eesmärk oli ettevõtete poolt antud väljakutsete lahendamine õpilaste poolt. Kuna eesmärgid ja missioon ühtisid ning koos saab luua projekte, mille mõjuskaala on suurem ning osalejate jaoks transformatiivsem, siis sai sellest eduka koostöö algus.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mirellmerirand/

Maarja Hallik

Maarja lõpetas 2020. a. magistri Haridusinnovatsiooni juhtimise erialal ning on üha enam huvitatud teemadest nagu sotsiaalne innovatsioon, disainmõtlemine ning valitsemine, mistõttu veab Maarja eest ka uue kaasamiseks ja koosloomeks mõeldud veebiportaali arendamist koos Kestliku Arengu Koalitsiooniga. Arenguteemad ning maailma muutmine on Maarjal juba varasest noorusest südamelähedased olnud. Keskkooli ajal sai organiseeritud keskkonnanädalat, ülikooliõpingud viisid Inglismaale rahuhariduse, jätkusuutliku arengu ja konfliktide lahendamise eriala tudeerima. Ta on viinud läbi TEDxBradford konverentsi “Curiosity & Progress”, osalenud PeaceJam UK organisatsiooni töös vabatahtlikuna, algatanud Bradford Challenge projekti (Proovikivi eelkäija). Haridusinnovatsiooni keskuses töötades viinud ellu projekte nagu EduHäkk ja toetanud EDUlab mudeli välja töötamist.

ETIS: https://www.etis.ee/CV/Maarja_Hallik001/est

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/maarja-hallik-89632715/