Meie teenused

Proovikivi pakub koolitusi ja konsultatsiooni õppeasutustele ja haridustöötajatele (õpetajad, huvijuhid jt), kes soovivad rakendada projektipõhist õpet või muul viisil kasutada Proovikivi väljakutseid, et arendada õpilastes/noortes nn. 21. sajandi oskusi nagu koostöö, ettevõtlikkus, probleemilahendus- ja suhtlemisoskus ning arusaam kestlikust arengust.

Oma lähenemises pöörame suurt tähelepanu juhendajate professionaalsele arengule (enda praktika analüüs, koostöö kolleegidega, innovatsioon ja koosloome). Meie visioon on kasvatada praktikuid, kes on julged katsetama, õppima läbi vigade ning panustama kogukonda.

Tutvu meie koolitustega all ning küsimuste korral võta julgelt ühendust!

Proovikivi innovatsioonilabor

Proovikivi innovatsioonilabor on osa Tallinna Ülikooli EDUlabs mudeli arendustööst. Selle raames lõimime uurimuslikku lähenemist, täienduskoolitust ning meetodi ja materjalide koosloomet õpetajatega.

Innovatsioonilaboris pakume sulle:

  • professionaalse arengu võimalust: koolitust, mentorlust ja koos-õppivat kogukonda
  • toetust projektipõhise õppe rakendamisel
  • pedagoogilisi vahendeid (ja võimalust nende arendamisse panustada)
  • oma praktika uurimise kogemust
  • täienduskoolituse läbinutele tunnistus

Millal koolitus toimub?

2021-2021 õppe-aastal on taas plaanis korraldada kaks koolitustsüklit, esimene algusega 27. august ja teine algusega jaanuaris. Samal ajal jätame ka võimaluse paindlikult läbida innovatsioonilabor terve õppeaasta jooksul. Näeme, et mitmed juhendajad vajavad aega, et projektipõhist õpet ja erinevaid uusi vahendeid rakendada ning seetõttu võib aastane programm olla Sulle just parim.

Eelmisel õppeaastal toimus samuti kaks koolitustsüklit – esimene algas 3. oktoober 2020 ja teine 21. jaanuar 2021. Seekord alustame varem, kuna nägime, et oktoobris alustades jääb kogu protsess venima. Samuti näeme, et mitmed osalejad, kas jaanuaris alustasid, soovivad jätkata uue õppe-aasta sügis-perioodil, seega julgustame Sind mõtlema nii, et innovatsioonilabois ei ole oluline, kui kiiresti Sa midagi teed, vaid Sinu ja Su õpilaste/noorte areng.

Kui suur on töömaht ja mis on lõpetamise tingimused?

Ajaline maht: kontaktõpe – 38 h, iseseisev õpe – 26 h, kokku 2 EAPd.

Lõpetajad saavad Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskuse täienduskoolituse diplomi järgmistel tingimustel:
OSALEMINE KOHTUMISTEL – 75% ulatuses
ISESEISEV TÖÖ – GTL projektipõhise õppe rakendamine, iseseisvate tööde tegemine ja nende kajastamine portfoolios
GRUPITÖÖ / KOOSLOOME – koosloodud pedagoogiline vahend/tööriist, selle esitlemine, grupikohtumistel osalemine
PANUS KOGUKONDA – ühe projektipäeva/koolituse läbiviimine kolleegidele, kogemusloo/artikli kirjutamine vms.

VAATA JAANUARIS 2021 ALANUD KOOLITUSE PLAANI ja REGISTREERI SIIN.

Vaata tudengite tehtud videot innovatsioonilabori kohta:

Telli töötuba või koolitus oma asutusse

Lisaks innovatsioonilaborile pakume ka teisi koolitusi ja töötubasid ning oleme valmis neid tulema läbi viima ka kooli kohapeale.

Mida pakume:

  • õpilaste uurimispädevuste toetamine (küsimustikud, intervjuud, andmeanalüüs jms);
  • Proovikivi väljakutsete-põhised & temaatilised töötoad (viivad läbi tudengid, eksperdid);
  • projektipõhise õppe ABC ning Proovikivi väljakutsete rakendamine õppetöös;
  • uuriva õpetaja hoiaku kujundamine;
  • muu vastavalt õpetajate soovile ja probleemidele/teemadele.

Need koolitused on sümboolse tasu eest vastavalt kokkuleppele.

Oleme avatud kuulama kõiki teie soove! Võta meiega ühendust aadressil tammele@tlu.ee.

 

Soovitame ka meie partnerite koolitusi:

Küsimuste korral aitavad teid:

Anu Tammeleht tammele(ät)tlu.ee ja Merike Saar merike.saar(ät)tlu.ee